SVE ŠTO ZNAMO JE SAMO MALI DIO ONOG ŠTO NE ZNAMO! Internet nije mjesto gdje samo kupimo znanje već mjesto gdje i dijelimo znanje.
Glavna  | Registracija | Log out | Login
HEMIJSKI REAKTORI
NAUKA JE NAŠ ŽIVOT !
Izbornik

Uredio H.Jašarević

TESTIRAJ SE
Kviz o hemijskim reaktorima

Baza podataka

Linkovi
Konverter jedinica
Tehnološki fakultet u Tuzli Udruženje inovatora Tuzla

Broj posjeta
hit counter dreamweaverReaktor Lab softver je program koji omogućuje simulacijU raznih hemijskih reaktora.
Studenti aktivno mogu naučiti o Hemijskim reakcijama i reaktorima izvodeći eksperimente i analize podataka - brzo, sigurno i povoljno.  Veliki je broj onih koji su koristili lab u rasponu od visoke škole pa do studenata hemije na Tehnološkim fakultetima , do profesionalaca u industriji.  Lab nije opće namjene, za posebne namjene treba kontaktirati proizvođača.

 Više od 16.000 ljudi su preuzeli lab od 103 zemalja u posljednjih 6 godina (do januara 2006.)  

 Malo ili nimalo treninga je potrebno za rad laboratorija zbog svog dosljednog dizajna. Osim toga, podaci o svakom objektu su  prikazani na dnu prozora kao kursor prođe oko tog objekta.

Nekoliko lab modula sa kvizovima. Svaki student dobiva različite, nasumično dodijeljeni  set kinetičkih parametara  koje treba pronaći. Bodovanje se vrši po programu (s virtualnim $) i broj-ovjerenih izvještaja o izvedbi može da ide na štampač ili CD na snimanje.

REAKTOR LAB DOWNLOAD-

Sadržaj reaktora nacrtane neprekidno na desnoj strani prozora (1 min simulacije vremena u 10 s stvarnom vremenu).  Korisnik može promijeniti kinetičke parametare, otvarati i zatvarati ventile, pauzirati i nastaviti reakciju i simulacije, i spremanje podataka na disk . 


Administrator : Huso Jašarević,dipl.inž.tehn. © 2024 Bosna i Hercegovina , Živinice