SVE ŠTO ZNAMO JE SAMO MALI DIO ONOG ŠTO NE ZNAMO! Internet nije mjesto gdje samo kupimo znanje već mjesto gdje i dijelimo znanje.
Glavna  | Registracija | Log out | Login
HEMIJSKI REAKTORI
NAUKA JE NAŠ ŽIVOT !
Izbornik

Uredio H.Jašarević

TESTIRAJ SE
Kviz o hemijskim reaktorima

Baza podataka

Linkovi
Konverter jedinica
Tehnološki fakultet u Tuzli Udruženje inovatora Tuzla

Broj posjeta
hit counter dreamweaver

Šta je Hemijski Inženjer ?

Vaš odgovor na pitanje šta je hemijski inženjer,

možda bi bio:

a) Inženjer koji proizvodi hemikalije

b) Hemičar koji radi u fabrici

c) Visokoobrazovani vodoinstalater


Tačan odgovor je:

d) Ništa od navedenog.


Tačno je da je hemijski inženjer povezan sa hemijom,ali on čini mnogo više sa ovim znanjem nego da prosto proizvodi hemijske proizvode.On nije ni hemičar, jer hemičar nije inženjer.

Mada studenti hemijskog inženjerstva, između ostalog, proučavaju i proticanje fluida kroz cjevovode oni ne postaju visokoobrazovani vodoinstalateri.


Pa dobro, šta je onda hemijski inženjer ?

Da bi pravilno odgovorili na ovo pitanje potrebno je da razlikujemo pojmove: nauka, tehnologija i inženjerstvo.


Nauka ispituje svijet koji nas okružuje i stvara teorije koje ga opisuju, pri tome koristeći fundamentalne pojmove kao što su gravitacija, hemijska veza, elektromagnetizam itd. i pokušava da odgovori na pitanja „zašto”.


Tehnologija se posmatra kao praktična realizacija nauke u cilju dobijanja nekog proizvoda, koristi mjerljive veličine kao što su pritisak, temperatura, protok fluida itd. i odgovara na pitanja „kako”.


Inženjerstvo

Inženjerska profesija koristi prirodne nauke i praktična (inženjerska) znanja radi rešavanja tehničkih problema na siguran i ekonomičan način u cilju razvoja i korišćenja tehnologije.

Uobičajeno je da se kao kao četiri glavne smatraju: građevinsko, mašinsko, elektro i hemijsko inženjerstvo. Jedino hemijsko koristi hemiju, kao u rešavanju širokog spektra problema u sklopu idustrijske proizvodnje.

Drugim riječima, hemijski inženjer na kreativan način rješava mnogobojne probleme pri osvajanju proizvodnje nekog hemijskog proizvoda . U praksi industrijski razvijenih zemalja se pokazalo da te probleme nije u stanju da na adekvatan način reši tim hemičara (laboratorija) i mašinskog inženjera (projektovanje procesa). Spoj nauke i tehnologije čini hemijskog inženjera „univerzalnim inženjerom” a ne specijalizovanu profesiju (vezanu za hemiju), kako bi se na osnovu imena dalo zaključiti.

Hemijski inženjer uočava i proučava nove i postojeće proizvode, hemijske reakcije i projektovanje procesa.Tako, bilo koji proces proizvodnje hemijskog proizvoda se može raščlaniti na niz međusobno

povezanih.

Primjeri jediničnih tehnoloških operacija su:

transport fluida i čvrstih materijala

procesi razdvajanja supstanci iz smeše

(filtracija, destilacija, apsorpcija, adsorpcija)

hemijske reakcije u reaktorima itd.

Zato student hemijskog inženjerstva proučava fenomene transporta (količina kretanja, masa i energija) termodinamiku (energetska efikasnost) i hemijsku kinetiku i katalizu (brzine odvijanja hemijskih reakcija) da bi, kao budući inženjer, mogao da unapređuje i razvija hemijsko- tehnološke procese.


Pa šta onda ovaj „univerzalni inženjer”radi?

Hemijski inženjer se bavi  nizom aktivnosti kojim se   materija fizičko-hemijskim procesima od sirovina transformiše u proizvod.

Okruženi smo raznovrsnim hemijskim proizvodima, te je ova profesija vrlo široko zastupljena.

Hemijski inženjer projektuje, testira, vodi, kontroliše, optimizuje, bavi se uticajem tehnološkog procesa na okolinu itd. Hemijski inženjer intenzivno koristi računare jer se većina hemijsko-tehnoloških procesa mogu opisati matematičkim jednačinama.


Gde može da radi hemijski inženjer?

Gde god hoćete! Hemijski inženjer može da radi u najrazličitijim proizvodnim pogonima i razvojnim centrima u prehrambenoj, farmaceutskoj, naftno-petrohemijskoj, hemijskoj industriji, metalurgiji, industriji građevinskih materijala i dr.

 


Administrator : Huso Jašarević,dipl.inž.tehn. © 2021 Bosna i Hercegovina , Živinice